© GK Pietermaritzburg 2015
Ds Sollie Vermaak Tel: +27 (0) 33 394 2618 Sel no: +27 (0) 82 614 9561 E-pos: salmonvermaak@gmail.com Konsulent: Ds. Henning Venter Gemeente Pinetown Tel: +27 (0) 31 702 8446  
Skriba: Chris de Wet Tel: +27 (0) 74 882 4673 Epos: crdewet@vodamail.co.za Attes Skriba: Heather van der Merwe Tel: +27 (0) 33 345 7073 Epos: hfvan@telkomsa.net Kassier: Vic Correia Tel: +27 (0) 33 345 4377 Epos: correiav@telkomsa.net Koster: Anton van der Walt Tel: +27 (0) 72 581 3283 Epos: clawzandpawzpetshop@gmail.com
Diakonie Dawid Nienaber Tel: +27 (0) 82 909 3275 Epos: drn@pmbnet.co.za Susters: Karin Vermaak Tel: +27 (0) 33 394 2618 Epos: kmvermaak@gmail.com Bybelstudie: Ds. Sollie Vermaak Tel: +27 (0) 33 394 2618 Sel no: +27 (0) 82 614 9561 E-pos: salmonvermaak@gmail.com ZULU Services: Rev. Sipho Phungula (Ndaleni) Tel: +27 (0) 33 212 2900 Email: phungulas7@telkomsa.net
Predikant
Funksionarisse
Bediening
Gereformeerde Kerk Pietermaritzburg Jaartema: “UIT SY OORVLOED HET ONS GENADE OP GENADE ONTVANG” Joh. 1:16