© GK Pietermaritzburg 2015
Ons gemeente ondersteun die gemeente by KwaMncane met etes, warm klere en ander benodigdhede vir die sentrum vir weeskinders by die Mafakathini Sorgsentrum. Die projek word deur die Susters bestuur met hulp van die Diakonie. Die gemeente by KwaMncane funksioneer onder leiding van Ds. Paul Sithole, met wie daar baie nou geskakel word.
Uitreik
Gereformeerde Kerk Pietermaritzburg Jaartema: “UIT SY OORVLOED HET ONS GENADE OP GENADE ONTVANG” Joh. 1:16